top of page

TIC CSR

2020 - October - 01

คุณสมภพ ภิญโญลาภะ จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม สานรักประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเล็กบ้านเพชรดำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

bottom of page